Home

Voor vrouwenvoetbal heb ik wél geduld en ik kan ook tegen hun verlies
Bevlogen spreken over een toekomst die in het verleden ligt, gaat altijd gepaard met het terugdraaien van verworvenheden van anderen.
Een beeldscherm biedt een venster op de buitenwereld. Zeggen ze.