Home

Mijn linkse kameraden voorspellen dat er niks van hun agenda terecht komt. Nee, denk je?
Ik kan weliswaar zwemmen, maar aan land verdwaal ik steevast.
Een gesloten Carré. Ja, oké, dertig bezoekers zijn toegestaan, zie je het voor je?